DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu - III - IV kwartał 2013

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej coraz bliżej - 22.07.2013

W środku lata nie ma przerwy w realizacji największej gminnej inwestycji. Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, rusza rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, powstał pierwszy etap projektu sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach
W budynku socjalnym pracownicy kładą instalację elektryczną wraz z automatyką i tynkują ściany. Jednocześnie trwają prace murarskie przy budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw, w którym ścieki zostaną oczyszczone z części mechanicznej tj. kamieni, materiałów tekstylnych. Poza tym trwają roboty odwodnieniowe i zbrojeniowe przy osadnikach wtórnych, w których będzie odbywał się dalszy proces oczyszczania ścieków. Pracownicy rozpoczęli ich szalowanie. Podobny zakres osiągnęły też prace przy budowie reaktora biologicznego.
Roboty budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach wykonuje podwykonawca firmy, która wygrała przetarg – Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" Sp. z o.o. z Bogatyni. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem. Ostateczny termin rzeczowego zakończenia kontraktu ustalony został na dzień 30.04.2014 r.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie

Wykonawca robót przeanalizował stan techniczny stacji i planuje w sierpniu rozpocząć prace budowlane. Rozbudową stacji uzdatniania wody zajmuje się Konsorcjum dwóch firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z. o.o. z Częstochowy (Lider Konsorcjum) i Aqua Seen Sp. z o.o. z Warszawy (Partner Konsorcjum). Prace wykonywane będą również przez podwykonawcę tj. firmę Hydropotok Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej.
Ostateczny termin rzeczowego zakończenia kontraktu ustalony został na dzień 20.05.2014 r.

Kanalizacja sanitarna
Wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczęli prace projektowe i przedłożyli do akceptacji pierwszy etap dokumentacji - Odniesienie do Koncepcji zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który został zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i gminę.
Obecnie prowadzone są uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji. W dalszej kolejności wykonane zostaną projekty budowlane niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę.
Podwykonawcą prac projektowych kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne jest firma STUDIO D.K. Sp. z o.o. S.K. z Poznania.
Termin rzeczowego zakończenia robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ustalony został na dzień 31.03.2015 r.

Pogoda sprzyja ekipom budowlanym - 13.08.2013

Latem nie ma przerwy w realizacji największej gminnej inwestycji. Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, rusza rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, powstał pierwszy etap projektu sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach

Zakończono prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne, dobiegają końca roboty tynkarskie wewnątrz budynku socjalnego. W budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw zakończono prace murarskie. Obecnie powstaje jego strop. Zakończono także prace konstrukcyjne na jednym z osadników wtórnych, natomiast na drugim trwa szalowanie i betonowanie ścian. Przy reaktorze biologicznym zakończono roboty zbrojeniowe i betonowanie ścian. Pozostały do wykonania pomosty żelbetowe. Zakończona została również przepompownia ścieków oczyszczonych w zakresie robót budowlanych. W przypadku rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych zrobiony został wylot do rzeki Bóbr i trwają przygotowania do wykonania przewiertów pod drogą krajową. Jednocześnie trwają prace przy sieciach międzyobiektowych.
Roboty budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach wykonuje podwykonawca firmy, która wygrała przetarg – Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego "EGBUD" Sp. z o.o. z Bogatyni. Ostateczny termin rzeczowego zakończenia kontraktu ustalony został na dzień 30.04.2014 r.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie
Wykonawca robót zwiózł na plac wszelki niezbędny sprzęt, po czym w pierwszej kolejności przystąpi do zbrojenia zbiorników retencyjnych. Rozbudową stacji uzdatniania wody zajmuje się Konsorcjum dwóch firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z. o.o. z Częstochowy (Lider Konsorcjum) i Aqua Seen Sp. z o.o. z Warszawy (Partner Konsorcjum). Prace wykonywane będą również przez podwykonawcę tj. firmę Hydropotok Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej oraz FAMBUD ze Skierniewic. Ostateczny termin rzeczowego zakończenia kontraktu ustalony został na dzień 20.05.2014 r.
Kanalizacja sanitarna
Wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczęli prace projektowe i przedłożyli do akceptacji pierwszy etap dokumentacji - Odniesienie do Koncepcji zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który został zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i gminę.
Obecnie prowadzone są uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji. Ponadto podwykonawca prac projektowych kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chrobrego, Starówki i części Osiedla Słoneczne, którym jest STUDIO D.K. Sp. z o.o. S.K. z Poznania złożył pierwszą część projektu budowlanego celem jego akceptacji. Dalszy etap prac będzie obejmował uzyskanie pozwoleń na budowę.
Termin rzeczowego zakończenia robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ustalony został na dzień 31.03.2015 r.
Projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 106.907.706,76zł, w tym wysokość dofinansowania 51.508.521,52zł.
 
Ponad 5 mln do miejskiej kasy
 
Starania burmistrza Józefa Rubachy o wypłatę gwarancji dla gminy zakończyły się sukcesem. - Nie było łatwo, walczyliśmy od ubiegłego roku – przyznaje burmistrz.

Odszkodowanie związane jest z rozwiązaniem umowy z poprzednim wykonawcą inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” Zakładem Ogólnobudowlanym „ZBOIS”. Terminy poszczególnych zadań nie były dotrzymywane, nic nie wskazywało na możliwość dokończenia prac. Dlatego konieczne było zakończenie współpracy z wykonawcą, aby móc ogłosić kolejny przetarg, wyłonić nowego wykonawcę i dalej realizować inwestycję, na którą pozyskano dofinansowanie unijne. Natychmiast Gmina wystąpiła do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę gwarancji z tytułu należytego wykonania kontraktu. Pierwsze wezwanie do wypłaty wystosowano już 16.07.2012 r. Ostatecznie pieniądze wpłynęły w wyniku wniesienia przez Gminę przeciwko InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group pozwu o wypłatę gwarancji. Maksymalna należna kwota główna wynosiła 4 872 474,49 zł. Do budżetu wpłynęło 5 117 226,39 zł, na tę kwotę składają się również należne odsetki oraz zwrot kosztów związanych z opłatą za pozew. Pieniądze zostaną wykorzystane na zadania związane z kanalizacją gminy.
W ostatnich tygodniach okazało się, że syndyk masy upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” Sp. z o.o. złożył wniosek o wycofanie pozwu, w którym oczekiwał określenia przez sąd, czy gmina miała prawo w lipcu zeszłego roku wypowiedzieć umowę. Ostateczną decyzję podejmie sędzia prowadzący sprawę.
 
 Gmina ma rację – potwierdza sąd

Sąd podjął ostateczną decyzję i umorzył sprawę dotyczącą zasadności wypowiedzenia przez gminę umowy z poprzednim wykonawcą największej szprotawskiej inwestycji. Gmina nie zapłaci kar za zerwanie umowy i otrzyma zwrot kosztów postępowania.


Pozew złożył Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. oczekując od sądu określenia, czy gmina miała prawo w lipcu zeszłego roku wypowiedzieć umowę na realizację inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. W ostatnich tygodniach okazało się, że Syndyk masy upadłości Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. złożył wniosek o wycofanie pozwu. W dniu 23.08.2013 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, jednocześnie zasądzając na rzecz gminy zwrot kosztów postępowania w wysokości 7.217,00 zł.
Warto dodać, że umowę konsorcjum dwóch firm: Zakładowi Ogólnobudowlanemu „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwu Budowlanemu Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner konsorcjum) wypowiedział w lipcu zeszłego roku Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha. Głównymi powodami były opóźnienia postępu robót związanych z realizacją kontraktu na wszystkich jego odcinkach (zarówno budowlanych, jak i projektowych), brak realizacji programu naprawczego przedłożonego przez wykonawcę, a jednocześnie negatywna oceny Inżyniera Kontraktu odnośnie zaangażowania Wykonawcy w realizację robót.
Gmina, aby nie utracić unijnej dotacji przystąpiła niezwłocznie do wyłonienia nowych wykonawców inwestycji, która w tym roku została wznowiona. Aktualnie trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie oraz projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 106.907.706,76zł, w tym wysokość dofinansowania 51.508.521,52 zł.
 
Sprawdzamy, na jakim etapie jest największa gminna inwestycja - 12.09.2013

Zgodnie z harmonogramem odbywa się przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i rozbudowywana jest Stacja Uzdatniania Wody w Szprotawie. Powstaje projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie zadania są pod kontrolą Urzędu Miejskiego.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach – Kontrakt 13
Wewnątrz budynku socjalnego zakończono roboty tynkarskie, kładziona jest instalacja wentylacyjna i posadzki, a na zewnątrz wykonywana jest elewacja. Na budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw zakończono strop. Obecnie trwają prace związane z położeniem elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku. Przy osadnikach wtórnych po zakończeniu robót konstrukcyjnych przystąpiono do wykonywania prób ich szczelności. Na stacji odwadniania osadu dokończono murowanie ścian i wykonano strop. Natomiast na stacji odbioru ścieków dowożonych trwa tynkowanie ścian wewnętrznych. Ponadto dobiegają końca prace związane z wykonaniem pomostów żelbetowych na reaktorze biologicznym. Trwają prace na sieciach międzyobiektowych.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – Kontrakt 12
Wykonywane są roboty związane z budową zbiorników retencyjnych. Na hali filtrów wraz z budynkiem socjalnym dostawiono cztery kolejne filtry i wykonywana jest instalacja technologiczna.
Gmina wyraziła zgodę na wykonywanie robót ogólnobudowlanych przez podwykonawcę tj. Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Sobczak ze Szprotawy.
Kanalizacja sanitarna – Kontrakt 14-15
W dalszym ciągu prowadzone są uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca Kontraktu 14 złożył wniosek wraz z projektem budowlanym o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla ok. 50 % zakresu objętego umową. Wykonawca Kontraktu 15 złożył również jeden z wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto przedkładane są przez Wykonawców do Inżyniera Kontraktu i gminy kolejne projekty budowlane celem ich akceptacji.
W ramach Kontraktu 14 wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze Iława-Sowiny i części osiedla Słoneczne. Natomiast Kontrakt 15 obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz kolejnej części osiedla Słoneczne.
 
Postęp prac budowlanych związanych z realizacją projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” - 30.10.2013

Widoczny jest stan zawansowania prac w zakresie przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Trwa też projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – Kontrakt 12
Zakończono próbę szczelności zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Na budynku socjalnym z halą filtrów dobiegają końca prace związane z wykonywaniem instalacji technologicznej oraz konstrukcji dachu. Trwają także prace dociepleniowe tego budynku. Ponadto wstawiono okna na budynku hali filtrów oraz wykonane zostało korytowanie pod odcinek drogi wewnętrznej.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach – Kontrakt 13
Kontynuowane są prace związane z kładzeniem instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku socjalnego. Trwa również wykonywanie elewacji zewnętrznej tego budynku. Ponadto osadzone zostały drzwi wewnętrzne i układane są płytki ceramiczne wewnątrz budynku. Z kolei na budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw nadal prowadzone są prace związane z położeniem elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku. Międzyczasie zakończono próbę szczelności osadników wtórnych oraz tynkowanie ścian wewnętrznych na stacji odbioru ścieków dowożonych. Natomiast na reaktorze biologicznym układane jest przykrycie z laminatów poliestrowych wraz z rurociągami wewnętrznymi. Jednocześnie wykonywany jest rurociąg ciepłowniczy z rur preizolowanych z kotłowni do poszczególnych obiektów oraz sieci międzyobiektowe.
Kanalizacja sanitarna – Kontrakt 14-15
Postępują prace związane z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku Kontraktu 14 w dniu 11.10.2013r została wydana przez Starostę Żagańskiego decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na drugą część budowy sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, która zajmuje około 30% obszaru objętego tym kontraktem. Zatem Wykonawca uzyskał dotychczas dwie decyzje dotyczące udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej, które łącznie zajmują około 80% obszaru objętego kontraktem 14. Ponadto w październiku br. wykonawca złożył trzeci wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obejmujący swoim zakresem obszar około 20% kontraktu 14.
Odnośnie Kontraktu 15 wykonawca uzyskał jedno pozwolenie na budowę dla części kanalizacji sanitarnej objętej tym kontraktem oraz złożył drugi wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na kolejną część kanalizacji. Niezależnie od powyższego nadal prowadzone są uzgodnienia przebiegu sieci w celu uzyskania dalszych pozwoleń na budowę.
 
Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Szprotawie - 25.11.2013

Burmistrz Józef Rubacha założył kask i zabrał się do kopania. W ten sposób w piątek, 22 listopada 2013 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Powstanie prawie 39 km sieci kanalizacyjnej. Koszt to blisko 26,5 mln zł.

Burmistrz Józef Rubacha traktuje projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” jako priorytetowy dla miasta i gminy. To obecnie największa inwestycja. Obecnie zawansowane są prace przy przebudowie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach i trwa rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Budowa kanalizacji rozpoczęła się w ubiegły piątek od ulicy Podgórnej. Symbolicznym otwarciem prac były pierwsze ruchy koparki na placu. Sprzęt obsługiwał osobiście Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha. W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Paweł Chylak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie Andrzej Skawiński i radni miejscy, a także przedstawiciele Wykonawcy w osobach Prezesa Zarządu Macieja Gramowskiego oraz Prokurenta Krzysztofa Karwowskiego.
Prace prowadzi firma ATA –TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A z Budzynia w ramach realizacji Kontraktu 15. Kontrakt ten obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie szprotawskich osiedli: Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słonecznego. Do wykonania jest ok. 38,75 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 26.405.194,74 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to marzec 2015 r.
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Sprzyjająca pogoda nie zakłóca prac budowlanych przy największej gminnej inwestycji infrastrukturalnej - 10.12.2013

Postępuje przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Rozpoczęto też budowę kanalizacji. Sukcesywnie powstaje dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – Kontrakt 12
Na budynku socjalnym hali filtrów zakończono prace związane z wykonywaniem konstrukcji dachu i dociepleniem tego budynku. Nadal kontynuowane jest wykonywanie instalacji technologicznej. Jednocześnie zamontowano armaturę oraz obudowę studni na ujęciu wody podziemnej przy ul. Kraszewskiego. Równorzędnie rozpoczęto prace związane z wykonywaniem sieci rurociągów międzyobiektowych.
Niezależnie od powyższego, Wykonawca uzyskał pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, które polegają na obserwacji wykopów budowlanych w trakcie prac ziemnych. Ścisły nadzór ochrony konserwatorskiej wynika z tego, że roboty budowlane objęte Kontraktem 12 prowadzone są na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków. Stąd też istnieje możliwość natrafienia na ślady osadnictwa miejskiego podlegającego ochronie.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach – Kontrakt 13
Wewnątrz budynku socjalnego kontynuowane są prace związane z kładzeniem instalacji wentylacyjnej i posadzek oraz elewacji zewnętrznej tego budynku. Trwa montaż sufitów podwieszanych. Zakończono instalację kotłowni gazowej w tym budynku. Z kolei na budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw kontynuowane są prace związane z położeniem elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku. Poza tym wewnątrz budynku wmontowano konstrukcję stalową pomostów oraz ułożono płytki ścienne i podłogowe. Na reaktorze biologicznym zakończono układanie przykrycia z laminatów poliestrowych wraz z rurociągami wewnętrznymi. Wykonano również rurociąg ciepłowniczy z rur preizolowanych z kotłowni do poszczególnych obiektów. Dobiegły też końca prace związane z wykonywaniem sieci międzyobiektowych.
Natomiast na budynku stacji odwadniania osadu wykonywane są posadzki i dobiegają końca obróbki blacharskie dachu tego budynku. Jednocześnie prowadzone są prace związane z układaniem kabli energetycznych na terenie oczyszczalni oraz wykonywane są drogi wewnętrzne. Trwa również montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. W budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw zamontowano urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków. Postawiono stację PIX-u. W przepompowni ścieków oczyszczonych wmontowano instalację pompową. Na ukończeniu są prace związane z montażem urządzeń zbiornika retencyjnego.
 
Pozytywne wyniki kontroli największej gminnej inwestycji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze stwierdził, że realizacja inwestycji w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” przebiega bez żadnych naruszeń i nieprawidłowości.

WFOŚiGW w Zielonej Górze przedłożył opinię w sprawie przeprowadzonych dwóch kontroli. Zarówno grudniowa – w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej Część I: Kontrakt 14 oraz Część II: Kontrakt 15”, jak również – kontrola z czerwca obejmująca obszerną dokumentację związaną z rzeczowym i finansowym postępem prac, wypadły pozytywnie.

Ustalenia kontroli z dnia 17-19 czerwca 2013 r. :
- Potwierdzono posiadanie odpowiednich zgód organów administracji na realizację inwestycji, w szczególności potwierdzono, że Beneficjent posiada w dokumentacji źródłowej oryginalne dokumenty zawierające decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę w zakresie objętym przedmiotowym projektem.
- Zespół kontrolny w trakcie oględzin na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, stwierdził niewielkie zaawansowanie projektu, jednak zapoznał się z wszystkimi okolicznościami i działaniami, które wskazywały, iż prace posuwają się w prawidłowym tempie.
- Potwierdzono prawidłowość zakupów o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro w zakresie objętym kontrolą.
- Wydatki przedstawione we wnioskach o płatność, poniesione w związku z realizowanym projektem, są należycie udokumentowane i poniesione w okresie kwalifikowalności. Zespół kontrolujący potwierdził, iż kopie faktur przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta. Dokumentacja księgowa związana z projektem została opisana w sposób umożliwiający identyfikację dokumentu. Operacje księgowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości, dla projektu została wyodrębniona ewidencja księgowa, szczegółowo opisana w wyjaśnieniach złożonych przez Beneficjenta. Na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.
- Promocja projektu jest zgodna z wymogami art. 69 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych przebiega zgodnie z zaplanowanymi czynnościami opisanymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z przedstawionymi zmianami działań promocyjnych. Wszystkie materiały promocyjne zawierają logo POIiŚ spełniające wymagania norm graficznych określonych przez Instytucję Zarządzającą oraz informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Ustalenia kontroli z dnia 9-13 grudnia 2013 r.:
- Zamawiający udzielając zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa: Część 1: Kontrakt 14 – Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i część Osiedla Słonecznego; Część II: Kontrakt 15 – Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne” przestrzegał Ustawy Zamówień Publicznych.
- Potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego zamówienia z zakresem rzeczowym objętym umową o dofinansowanie.
- Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.


 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome