DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Zmiany w „ustawie śmieciowej”

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Strona: 1 z 2 12następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Prosimy wszystkich mieszkańców o wystawianie odpadów zmieszanych i wysegregowanych w workach i w pojemnikach przed posesję. Odpady należy wystawiać rano w wyznaczonych dniach ponieważ odbiór następuje od godz. 6.00 do godz. 15.00. Pracownicy firmy nie będą wchodzić na posesje.

Działania takie znacznie usprawnią odbiór tych odpadów.


Uwaga zmiany w „ustawie śmieciowej”

Odpady komunalne ( zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ) są odbierane przez Firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. z Poznania ( siedziba: przy ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa ) i wywożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych należącej do firmy SITA ZACHÓD Sp. z o.o. z Wrocławia, znajdującej się w obrębie wsi Kartowice.

Firma Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. do 1 lipca 2013r zawierała umowy z właścicielami nieruchomości i odbierała odpady z terenu ich nieruchomości. Właściciele nieruchomości za usługę płacili firmie. Od 1 lipca 2013r zgodnie z nowym systemem wprowadzonym zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Burmistrza Szprotawy, po uprzednim wyliczeniu opłaty za odbiór odpadów, według stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie. Na podstawie zawartej z Gminą umowy firma Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. odbiera odpady zmieszane i wysegregowane komunalne ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa. Z opłat wnoszonych do Urzędu przez właścicieli nieruchomości płacone są faktury firmie wywozowej za wykonaną usługę. Na terenie gminy Szprotawa powstaje miesięcznie średnio ok. 500 Mg odpadów komunalnych - każdy z nas produkuje wszystkich odpadów komunalnych ok. 25 kg miesięcznie. Wszystkie odpady muszą być zagospodarowane tak aby nie powstawały już dzikie wysypiska odpadów a odzysk odpadów wysegregowanych był coraz większy.

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej celem jest przede wszystkim poprawa stanu otaczającego nas środowiska. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów, szkło, metal, papier i plastik będą mogły być powtórnie wykorzystane. Zdecydowana większość (ok. 80%) mieszkańców naszej gminy deklaruje chęć segregacji śmieci. Poniżej zamieszczamy wszelkie informacje związane z nowymi obowiązkami.

 
Zasady segregacji śmieci
 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 •  zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.
Papier
wrzucamy:
 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy:
 • kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach),
 • kalki; papier termiczny i faksowy, tapety,
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.
 Plastik
 wrzucamy:
 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych,
nie wrzucamy:
 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych,
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian, guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.
 
Szkło
wrzucamy:
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy:
 • porcelana i ceramika, doniczki,
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory,
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne,
 • fajans, ekrany i lampy telewizyjne,
 • lustra, szyby samochodowe.
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości. Nie potrzeba dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.
  Segregujemy również:
Leki
(można oddać bezpłatnie w aptakach:
Apteka RUMIANEK, ul. Andersa 13
Apteka PLANTA, ul. Odrodzenia 32)


wrzucamy:
 • butelki i słoiczki szklane z syropami,
 • tabletki,
 • saszetki z lekami
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów,

Baterie
(w szkołach i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych)
wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju baterie,
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów,
Metal
(w punktach skupu złomu i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Odpady biodegradowalne
(kompostowniki w ogrodach i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych)
wrzucamy:
 • obierki, skoszoną trawę,
 • liście, gałęzie, skorupki jaj, resztki po owocach i warzywach
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów,
  Punkty selektywnego zbierania odpadów - PSZOK
Na terenie gminy od 1 lipca 2013 r. funkcjonują 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzone przez firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa. Punkty znajdują się przy:

- ul. Kochanowskiego 2 w Szprotawie
- ul. Przemysłowa w Wiechlicach (hangar)

Punkty czynne są w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 700 – 1500, w środy od 700 – 1700.

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

 
a) papier i tektura w tym opakowania,
b) metal, w tym opakowania,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło w tym opakowania,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (gałęzie, liście, trawa po koszeniu trawników, obierki)
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV)
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) odpady wielkogabarytowe (meble),
j) zużyte opony,
l) przeterminowane chemikalia.

Dzięki prowadzonej wspólnie segregacji odpadów, gmina osiągnęła w 2014 r. wymagane przepisami prawa poziomy:
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 35% (nie może być niższy niż 14 %).
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 45 % ( dopuszczalny max. 50 % ).

W 2013 r. poziomy te wynosiły:
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 33% (nie może być niższy niż 12 %).
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 42,8 % ( dopuszczalny max.50 % ).

W 2012 r. poziomy te wynosiły:
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 22,3% (nie może być niższy niż 10 %).
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 40,5 % ( dopuszczalny max.75 % ).
 
 
Płać podatek w terminie
Do 25. dnia każdego miesiąca trzeba płacić za odbiór śmieci. Warto pamiętać, że jest to rodzaj podatku lokalnego, dlatego nie są wystawiane faktury. Opłatę podaną w deklaracji należy uiszczać bez wezwania. W przeciwnym razie, trzeba będzie płacić odsetki i koszty upomnienia.

Przypominamy stawki, które mieszkańcy miesięcznie płacą za śmieci
od 1 września 2014r. :

I. Na nieruchomościach prywatnych na terenie miasta Szprotawy w wysokości:
 1. 11,50 zł na mieszkańca na miesiąc w przypadku, gdy odpady na nieruchomości zbierane są w sposób selektywny,
 2. 17,50 zł na mieszkańca na miesiąc w przypadku, gdy odpady na nieruchomości nie są zbierane w sposób selektywny.
II. Na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich Gminy Szprotawy w wysokości:
 1. 10,50 zł na mieszkańca na miesiąc w przypadku, gdy odpady na nieruchomości zbierane są w sposób selektywny,
 2. 16,50 zł na mieszkańca na miesiąc w przypadku, gdy odpady na nieruchomości nie są zbierane w sposób selektywny.

III. Na nieruchomościach niezamieszkałych (tj. firmy, sklepy, szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Szprotawy:
1. W przypadku, gdy odpady na nieruchomości zbierane są w sposób selektywny:
 • pojemnik o pojemności 120 L - 48 zł
 • pojemnik o pojemności 240 L - 96 zł
 • pojemnik o pojemności 1100 L - 432 zł
 • pojemnik o pojemności 6500 L – 2.544 zł
 • pojemniki o pojemności 7000 L – 2.736 zł
 • pojemniki o pojemności 8000 L – 3.120 zł

2. W przypadku gdy odpady na nieruchomościach nie są zbierane w sposób selektywny:
 • a) pojemnik o pojemności 120 L - 60 zł
 • b) pojemnik o pojemności 240 L - 120 zł
 • c) pojemnik o pojemności 1100 L - 540 zł
 • d) pojemnik o pojemności 6500 L – 3.180 zł
 • e) pojemniki o pojemności 7000 L – 3.420 zł
 • f) pojemniki o pojemności 8000 L – 3.900 zł.

Sposoby wpłaty
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie w godzinach otwarcia, tj.: w poniedziałek, w godzinach 8:00-14:00, od wtorku do piątku, w godzinach 7:00-13:30,
 • na konto bankowe Gminy Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, indywidualne dla każdej nieruchomości wskazany w blankiecie wpłat.
 
Należy podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby, w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub skrót OZGOK, adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

Uwaga,
niedokonanie wpłaty w terminie skutkować będzie dodatkowymi kosztami za upomnienie i odsetkami naliczanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Częstotliwość odbierania śmieci
 Odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością:
 • 4 razy w miesiącu na terenie miejskim,
 • 2 razy w miesiącu na terenie wiejskim,
 • ilość wywozów nie ma wpływu na stawkę opłaty,
 • wysegregowane odpady typu: szkło, plastik ,papier, opakowania wielomateriałowe, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą odbierane według harmonogramu w cyklu co najmniej kwartalnym lub poprzez nieodpłatne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonym na terenie miasta,
 • do punktu selektywnej zbiórki będzie można nieodpłatnie dostarczać również: zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, metal,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie do wykonawcy za odpłatnością na rzecz tego podmiotu.
HARMONOGRAMY WYWOZU ŚMIECI NA 2016 r.
HARMONOGRAM wywozu nieczystości z terenu Szprotawy
HARMONOGRAM wywozu nieczystości stałych z terenu wiosek
HARMONOGRAM odbioru odpadów zbieranych selektywnie
w workach i pojemnikach
Strona: 1 z 2 12następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome