DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Miesiąc na zgłaszanie kandydatów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na 4 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji, na lata 2016-2019. Propozycje mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zgłaszanie swoich kandydatów podmioty z trzeciego sektora mają czas do 31 marca br. Po dwóch kandydatów wskażą również Rada Miejska i burmistrz.

Powoli dobiega końca pierwsza kadencja szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, która w dniu 6 maja 2014 r., na wniosek lokalnych organizacji została powołana przez burmistrza Józefa Rubachę, do pełnienia swej funkcji przez dwa kolejne lata.

1 marca br., burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej w Szprotawie o wskazanie swoich dwóch przedstawicieli do nowej RDPP i jednocześnie ogłosił procedurę wyłonienia czterech członków, spośród organizacji pozarządowych. Burmistrz Józef Rubacha zachęca organizacje, by równie aktywnie, jak przed dwoma laty włączyły się w utworzenie i dalsze działanie szprotawskiej RDPP.

Zasady zgłaszania kandydatów określa uchwała nr XLIX/367/2014 RM w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa, zmieniona uchwałą Nr XXIII/147/2016 RM w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016 r.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 1 do uchwały), wraz z wymaganymi załącznikami: „Oświadczeniem kandydata” (zał. nr 2) oraz  „Imienną rekomendacją dla kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa” (zał. nr 3).
Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Oświadczenie oraz rekomendacje, pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów mają charakter obligatoryjny.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji”:
1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM w Szprotawie (ratusz, parter) lub
2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 marca 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów odbędzie się głosowanie,
a następnie spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów Burmistrz dokona wyboru 4 przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków Rady.

Uchwała, wraz załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Szprotawie oraz na stronie www.szprotawa.pl. Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, tel. 68 3760772.
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome