DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Trudny początek Rady Gospodarczej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
28 stycznia Burmistrz Józef Rubacha powołał Radę Gospodarczą Gminy Szprotawa. Do rady gospodarczej zaproszeni zostali przedsiębiorcy, będący filarem szprotawskiej gospodarczości. Prowadzący przedsiębiorstwa największe, działające najprężniej i zatrudniające największą ilość pracowników.

Biorąc pod uwagę fakt, że szprotawska aktywność gospodarcza, realizuje się głównie w sektorze drobnej przedsiębiorczości, w której dominują mikro i małe firmy nastawione na działalność handlową i usługową, należy przyjąć, że lokalny rynek pracy funkcjonuje w oparciu o kilkanaście średnich i dużych zakładów. Dlatego zasadnym jest skorzystanie z doświadczenia przedsiębiorców, którzy mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych skutecznie prowadzą swoją działalność, odnoszą sukcesy i są rozpoznawalni na rynku krajowym i zagranicznym
Dodatkowo rada zasilona została przez dyrektora PUP w Żaganiu oraz przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Szprotawie.

Przedsiębiorcy ci, w większości właściciele i prezesi firm, poza swoja bieżącą działalnością gospodarczą, wykazują dodatkowo inicjatywę angażując się w nowe projekty, dzięki którym skutecznie promują naszą gminę. Z pewnością wszyscy pamiętają rajd samochodowy Baja InterCars, który odbył się w październiku ubiegłego roku, czy zdobyte przez Pałac Wiechlice tytuły m.in. Hotel Roku, Lubuska Perła Turystyczna.

Burmistrz z wytypowanymi przez siebie kandydatami przeprowadzał rozmowy zachęcając ich do włączenia się w działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszej gminy. Efektem tych rozmów było powołanie rady gospodarczej, której członkowie swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie wesprzeć działania burmistrza w sferze gospodarczej.

25 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie rady, na którym jednogłośnie wybrany został przewodniczący – Pan Zbigniew Czmuda, właściciel Pałacu Wiechlice, oraz wiceprzewodniczący Pan Wojciech Kossowski, prezes firmy Lakos.

Ustalono, że przedsiębiorcy wzajemnie będą sobie służyć pomocą wymieniając się doświadczeniem oraz wspierając swoje pomysły. Entuzjastycznie odniesiono się do koncepcji podejmowania działań w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej. Padł pomysł utworzenia klastra, którego ideą byłaby szeroko pojęta promocja gospodarcza gminy w oparciu o środki unijne, które dla tej formy zrzeszenia są łatwiej dostępne.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na połowę marca, tym razem w siedzibie firmy Intermarche. Zamiarem rady jest spotykanie się w firmach członków rady celem zapoznania się ze specyfiką danego zakładu i bliższe poznanie się.
Posiedzenia Rady, z udziałem Burmistrza Szprotawy, odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Członkowie rady, za udział w posiedzeniach nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia, diety ani rekompensaty za utracone zarobki.
Rada będzie reprezentować interesy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, każdy z nich bez względu na wielkość prowadzonej działalności, będzie mógł zgłosić swój problem, pomysł bądź uwagi, które będą analizowane i rozpatrywane przez radę na następnym posiedzeniu. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać na posiedzenia zapraszani będą również przedstawiciele innych instytucji bądź zrzeszeń.
Wszystkie uwagi bądź propozycje należy kierować w formie pisemnej do Wydziału Rozwoju Gminy, odpowiedzialnego za obsługę administracyjną posiedzeń, na adres inwestor@szprotawa-um.pl lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.

W tym samym dniu w Pałacu w Wiechlicach odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Burmistrza Szprotawy z przedsiębiorcami. Spotkanie, które tym razem zorganizowane zostało w formie śniadania biznesowego, poświęcone było przede wszystkim dualnemu kształceniu zawodowemu. Z tego względu zaproszenie skierowane zostało do przedsiębiorców mogących włączyć się do projektu, który rozpoczęty został w ubiegłym roku, cyklicznymi spotkaniami właścicieli firm z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych. Dodatkowo na spotkanie zaproszeni zostali przedsiębiorcy, którzy zawsze aktywnie uczestniczą we wszystkich tego typu spotkaniach.

Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu idei powstania i zasadach funkcjonowania nowo powołanej rady gospodarczej.

W drugiej części szeroko omówiony został temat szkolnictwa zawodowego. Na spotkanie zaproszone zostało kierownictwo Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, realizujący projekt Invest in EDU, a poświęcony w całości dualnemu kształceniu zawodowemu. Dyrektor Wydziału Inwestycji Pani Małgorzata Mikołajczyk omówiła praktyki, staże oraz pracę młodocianych pracowników w firmach funkcjonujących w strefie, które współpracują aktywnie ze szkołami zawodowymi. Akcent położyła na dobre praktyki, które z powodzeniem można włączyć do projektu realizowanego przez urząd we współpracy z przedsiębiorcami oraz dyrektorami szprotawskich gimnazjów.

W ostatniej części spotkania głos oddano przedsiębiorcom. Smutne jest to, że rozmowa nie dotyczyła tematu przewodniego spotkania. Przedsiębiorcy nie skorzystali z okazji wymiany doświadczeń z zakresu przedsięwzięć z powodzeniem realizowanych przez strefę, która projekt dualnego kształcenia realizuje już od kilku lat. Nie skorzystali również z możliwości omówienia dotykającego ich problemu braku pracowników z kwalifikacjami z obecną na spotkaniu Dyrektor PUP w Żaganiu. Zdumiewający jest fakt, że pomimo wysokiego bezrobocia szprotawscy przedsiębiorcy muszą korzystać z pracowników pochodzących z Ukrainy.

Powodem nie skorzystania z tej szansy było skierowanie dyskusji na tematy mające na celu jedynie zanegowanie działań burmistrza w zakresie aktywizacji i wzmocnienia promocji gospodarczej gminy. Dwóm szprotawskim mikro przedsiębiorcom nie spodobała się forma wyboru przedstawicieli do rady. Jednakże decyzja o wyborze była dogłębnie przemyślana i do rady zaproszeni zostali aktywni reprezentanci najprężniej działających firm. Rada gospodarcza jest organizacją nieformalną, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, chęć powołania rady, forma wyboru jej członków nie jest regulowana przepisami prawa, tak jak ma to miejsce w przypadku rady miejskiej czy rad sołeckich.
Rada gospodarcza tworzona jest, tak jak ma to miejsce w innych miastach, wyłącznie jako organ wspierający działania burmistrza. Zatem niezrozumiałym jest roszczeniowe podejście do jej członkostwa.

Padające pod adresem burmistrza i rady zarzuty dotyczące tworzenia się „układu” wywołały emocjonalne reakcje wśród jej członków i w efekcie spowodowały publiczne wycofanie się z rady dwóch jej członków, tj. p. Zbigniewa Czmudy i p. Jacka Wcisło.

Spotkanie zakończyło się jednak miłym akcentem, kiedy z sali padły ciepłe słowa poparcia dla działań burmistrza i całkowita aprobata dla działalności rady. Zatem, w drugiej połowie marca rada rusza z pomysłami, które sukcesywnie będą realizowane.

Mamy również nadzieję, że kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej odbędzie się w jej pełnym, pierwotnym składzie.

Sami Państwo będziecie mogli ocenić, czy powołanie przez Burmistrza Szprotawy rady gospodarczej w obecnym kształcie było pomysłem trafionym.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na coroczne spotkanie burmistrza w Sali widowiskowej SzDK w dniu 18 marca, o godz. 18.00.

Zapraszamy również wszystkich przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w pracę rady poprzez zgłaszanie przemyślanych rozwiązań.
 
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome