DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


OdnawiaMy Szprotawę

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16


Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – Szprotawa 2023 jest odpowiedzią na problemy, które dotykają mieszkańców Szprotawy. Jego realizacja stanowi szansę na trwałą, pozytywną zmianę.
 
POJĘCIE REWITALIZACJI

Rewitalizacja rozumiana jest, zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie o rewitalizacji, jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Głównym celem rewitalizacji w Szprotawie jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych oraz trwała poprawa jakości życia mieszkańców, dzięki pobudzeniu, ukierunkowaniu i skoordynowaniu inwestycji publicznych, prywatnych i społecznych.

Podstawowe kierunki planowanych działań:
1. Działania na rzecz wzmocnienia lokalnej społeczności.
2. Działania na rzecz ożywienia lokalnej gospodarki i rynku pracy.
3. Działania na rzecz poprawy infrastruktury technicznej oraz estetyki zabudowy.
 
HISTORIA DZIAŁAŃ
 1. Józef Rubacha – Burmistrz Szprotawy
 2. Paweł Chylak – Zastępca Burmistrza – Kierownik Zespołu Zadaniowego
 3. Karina Jarosz – Sekretarz Gminy
 4. Jadwiga Nowak – Skarbnik Gminy
 5. Zdzisława Grabowska – Kierownik Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Małgorzata Serafin – Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy
 7. Jan Litwinka – po. Kierownika Wydziału Inwestycyjnego
 8. Karol Błaszczyk – regionalista, działacz lokalny
 9. Tadeusz Pozaroszczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Ewa Torbus – miejski architekt
Zespół Doradczy:
Andrzej Skawiński – przewodniczący RM w Szprotawie
Maciej Siwicki – radny RM w Szprotawie
Piotr Sikorski – radny RM w Szprotawie
Jolanta Wawrzyniak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Teresa Zima - Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury
Dariusz Kuśmierek – przedstawiciel Spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry”
Łukasz Kowczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu Żagańskiego
Piotr Tomkiewicz – komendant Komisariatu Policji w Szprotawie
Mieczysław Pozaroszczyk – regionalista, działacz lokalny
Maciej Boryna – regionalista, działacz lokalny
Zenona Piwtorak – przedstawiciel UTW w Szprotawie
Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie

Do prac nad programem dołączyli:
 • dr Joanna Frątczak-Müller – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Instytut Socjologii
 • dr Anna Mielczarek-Żejmo – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Instytut Socjologii
 • dr Dorota Bazuń – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Instytut Socjologii
 • dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Instytut Socjologii
 • dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni
„JAK REWITALIZOWAĆ SZPROTAWĘ?”

Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, a następnie plany wdrożyć w życie należało uzyskać pogłębioną analizę kwestii społecznych. Prace przy opracowaniu diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb i oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców Szprotawy polegały na objęciu badaniem różnorodnych kontekstów i aspektów życia w mieście i funkcjonowania mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonych prac stworzono zasób informacji społeczno-ekonomicznych, które stanowiły punkt wyjścia do zidentyfikowania i wyznaczenia obszarów rewitalizacji wymagających interwencji.

Dokument opracowali pracownicy Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr Joanna Frątczak-Müller, dr Anna Mielczarek-Żejmo, dr Dorota Bazuń oraz dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ.
Zapraszamy do lektury.

Dokumenty do pobrania:
1. Diagnoza
2. Załącznik nr 1 – Raport z badań sondażowych.
3. Załącznik nr 2 – Raport z badań za pomocą techniki „walk&talk”.
4. Załącznik nr 3 – Raport z obserwacji.
5. Załącznik nr 4 – Raport z badań techniką STEEPVL.
6. Załącznik nr 5 – Raport z działań informacyjnych i konsultacji społecznych.
 
ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM I DOKUMENTAMI

 
POROZMAWIAJMY

Zapraszamy mieszkańców do dialogu, do składania propozycji oraz uwag dotyczących rewitalizacji:
 • na adres e-mail: rewitalizacja@szprotawa-um.pl,
 • korespondencyjnie na adres urzędu: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa,
 • telefonicznie - Małgorzata Serafin, tel. 795 557 091.
ARCHIWUM INFORMACJI

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome