DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu III-IV kwartał 2015

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Kolejne odtworzenia ulic i poprawa stanu powiatowych dróg

Przestrzeń miejska zaczyna wyglądać na coraz bardziej uporządkowaną. Przywracana jest przejezdność ulic, po których mieszkańcy mogą poruszać się i dostrzec wszystkie zmiany związane z realizacją projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Po wykonanych pracach kanalizacyjnych kolejne ulice uzyskały nowy asfalt, a dwie powiatowe drogi przy wsparciu gminy zostaną poddane przebudowie.

Nowy asfalt zyskały ulice Krasińskiego i Rolna. Dostrzec można również przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ich uzbrojeniem technologicznym. Znajdziemy je na ul. Kościuszki, Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza i Sienkiewicza. Nowoczesna infrastruktura na stałe wpisuje się w krajobraz Szprotawy. Dwie ulice po wykonaniu prac kanalizacyjnych zdecydowano się poddać generalnej przebudowie. Starostwo Powiatowe już rozpoczęło remont ulicy Ciszowskiej, a 2 lipca br. została podpisana umowa na remont i modernizację ul. Konopnickiej.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego wykonywane są prace na szprotawskich ulicach współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
ATA-TECHNIK spieszy do „pierwszego dzwonka”

Burmistrz Józef Rubacha zorganizował spotkanie koordynacyjno – informacyjne na temat zakończenia robót przewidzianych na Kontrakcie 15 i prac przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych.

Podczas rozmów władz gminy z przedstawicielami firmy „ATA-TECHNIK” z Budzynia i Inżynierem Kontraktu, które odbyły się w czwartek, 27 sierpnia br., poruszono temat złożonych przez wykonawcę roszczeń o zmianę czasu na ukończenie zaplanowanych prac.
Według stanu na koniec lipca 2015 roku wykonawca ułożył na ulicach Szprotawy całość sieci kanalizacji sanitarnej oraz wybudował 6 przepompowni ścieków. Aż 99% wszystkich budynków zaplanowanych do podłączenia posiada odprowadzenie ścieków do nowego układu technologicznego.
Istotny problem, który wykonawca poruszył, to fakt zgłaszania przez właścicieli i zarządców nieruchomości dodatkowych przyłączeń po wykonaniu wszystkich prac. W związku z tym, że na etapie uzgadniania dokumentacji nie były one zgłaszane, wykonawca musi ponownie wykonać prace, które już zostały zakończone w tych miejscach.
Dodatkowo wykonawca przedstawił sytuację związaną z uzyskiwaniem poświadczeń wykonania robót od właścicieli nieruchomości. Oczekiwania właścicieli wobec standardu zagospodarowania terenu po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych przerastają możliwości wykonawcy. Pomimo to, dokonywane są ostatnie odbiory techniczne. Firma przygotowuje dokumentację powykonawczą do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Wszyscy chcielibyśmy, aby we wrześniu bezpiecznie i bez utrudnień rozpoczął się nowy rok szkolny – podkreślił burmistrz Józef Rubacha. Na ostatnie prace oczekuje jeszcze ulica Konopnickiej. Wykonawca w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg, po zakończonej przebudowie ulicy położy asfalt.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Niebawem aglomeracja Szprotawa będzie mieć nową sieć kanalizacji sanitarnej

Już prawie rok mija, od kiedy mieszkańcy Szprotawy piją wodę odpowiedniej jakości, a ścieki komunalne są oczyszczane we właściwy sposób. To możliwe, dzięki przebudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie i nowej oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Do uporządkowania systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Szprotawa pozostało ułożenie zaledwie kilku kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna
Dobiegły końca prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 15 – Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne. Powstało ok. 38 km sieci i 9 przepompowni na ulicach: Kościuszki, Kochanowskiego, Żeromskiego, Sobieskiego, Podgórnej, Kopernika, Krasińskiego, Mickiewicza i Sienkiewicza. Wykonawca obecnie przełącza kolejne budynki, sporządza pomiary powykonawcze i próby szczelności. Jednocześnie intensywnie odtwarza nawierzchnię jezdni i porządkuje główne ciągi komunikacyjne w mieście.

W ramach Kontraktu 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie ułożono ok. 15 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia prac budowlanych pozostało położenie zaledwie ok. 4 km sieci. Podmiotem upoważnionym do zarządzania tym kontraktem i ponoszenia wydatków są Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szprotawie.

Dobiega końca również realizacja Kontraktu 21 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części osiedla Słoneczne. Na 19 planowanych kilometrów sieci wykonano już ok. 17.

Zaawansowanie prac budowlanych ogółem ocenia się na poziomie 90%. W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie ok. 76.58 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ok. 12 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na temat projektu i zakresu jego realizacji można uzyskać na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Aktualności” i „JRP” oraz „Infokiosk”.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Infokiosk i audycja telewizyjna wspierają promocję projektu


Nowoczesne kanały informacyjne wykorzystywane są w ramach realizacji największej gminnej inwestycji. W infokiosku przed ratuszem można przeczytać informacje na temat postępów prac przy budowie kanalizacji w mieście, a w TVP Gorzów obejrzeć audycję na ten temat.

W lipcu br. przed Urzędem Miejskim w Szprotawie stanął Infokiosk, w którym mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o projekcie „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” i postępach jego realizacji. Nowe, interaktywne urządzenie informacyjno-promocyjne cieszy się zainteresowaniem przechodzących osób. Dynamiczna projekcja obrazu przyciąga uwagę odbiorców i czyni przekaz o projekcie bardziej przyswajalnym.

Dodatkowo od sierpnia br. w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. ukazuje się audycja telewizyjna, która została przygotowana na potrzeby przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.

Emisję audycji będzie można obejrzeć we wrześniu i październiku br. w następujących dniach:
- 25.09 – pasmo wieczorne pomiędzy godz. 19.30-21.00
- 12.10 – pasmo Informacje Lubuskie pomiędzy godz. 18.30-20.00
- 19.10 – pasmo popołudniowe pomiędzy godz. 17.30-18.30.

Więcej informacji na temat projektu i zakresu jego realizacji, można uzyskać na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Aktualności” i „JRP” oraz „Infokiosk”.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Nowoczesny pojazd zaparkuje w Szprotawie

Wkrótce w Szprotawie pojawi się samochód, który kosztuje prawie 1,3 mln zł. Służy do czyszczenia kanałów sanitarnych z osadów pościekowych. Zakup jest konieczny, aby nowa sieć działała prawidłowo.

We wrześniu br. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ze Szprotawy zawarły umowę z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z Kielc w sprawie zakupu samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Wartość zamówienia wyniosła 1.291.500,00 zł brutto.

Samochód niezbędny jest do udrażniania kanałów sanitarnych ze zbierających się osadów pościekowych. Zapewni prawidłową eksploatację nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakup współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Ostatnie tygodnie prac przy budowie kanalizacji

Koniec października br. to termin zakończenia robót, który zadeklarowali wykonawcy. Podczas spotkania z Burmistrzem Szprotawy Józefem Rubachą omówiono postępy realizacji kontraktów oraz rozliczenia i płatności.

W ramach Kontraktu 17 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie do położenia pozostało ok. 300 m sieci kanalizacyjnej, natomiast w ramach Kontraktu 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części osiedla Słoneczne jedynie 50 m. Do wykonania pozostaną jeszcze instalacje elektryczne, automatyka przepompowni ścieków oraz odtworzenie nawierzchni dróg.

Zaawansowanie finansowe obu kontraktów kształtuje się na poziomie ok. 35% i wynika z braku przedłożonych przez wykonawcę rozliczeń miesięcznych.
Podczas spotkania gmina zobowiązała wykonawców do przedłożenia harmonogramów robót, płatności i odtworzenia nawierzchni. Jednocześnie Inżynier Kontraktu określił graniczny termin, tj. do 20.11.2015 r. na przedłożenie przez wykonawców ostatnich rozliczeń miesięcznych, aby można było wydać Przejściowe Świadectwo Płatności i dokonać zapłaty należności w roku bieżącym.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Jak komornik szukał majątku gminy?

Po siedmiu miesiącach od wniesienia przez Gminę Szprotawa skargi na czynności komornika, Sąd Rejonowy w Żaganiu wydał postanowienie uchylające opłatę za poszukiwanie gminnego majątku.

Sprawa ta ma związek z zajęciem kont gminnych, którego komornik dokonał w grudniu ubiegłego roku, doprowadzając tym samym gminę do paraliżu finansowego. Wówczas komornik naliczył, a następnie wyegzekwował, opłatę w wysokości 3 128 zł za „poszukiwanie majątku gminy”. Sprawa ta, choć nie była głównym wątkiem skarg wnoszonych przez Gminę Szprotawa na komornika, od początku budziła wątpliwości. Majątek gminny jest jawny. Każdy, kto zwróci się z zapytaniem otrzyma informację na ten temat. Komornik przyznał przed sądem, że poszukiwanie majątku polegało na ustaleniu poprzez internetową Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, jakie gmina posiada pojazdy.

Sąd w uzasadnieniu postanowienia stwierdził: „Biorąc pod uwagę jawność informacji o majątku Gminy, trudno sobie wyobrazić, na czym miałyby polegać czynności zmierzające do odnalezienia tego majątku. W świetle powyższych okoliczności, obciążenie Gminy opłatą za poszukiwanie majątku było niczym innym, jak nadużyciem prawa i z tego względu Sąd uchylił zaskarżone postanowienie”. Sąd podkreślił również, że informacje o posiadanych środkach transportu są na stronie internetowej BIP gminy.

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha od początku zdecydowanie twierdził, że postępowanie komornika jest niezgodne z prawem. Ten wyrok jest tego potwierdzeniem.

Inne postępowania przed sądem
To już drugi korzystny dla gminy wyrok w sprawie zajęcia komorniczego z grudnia ubiegłego roku. Przypomnijmy, w kwietniu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik z Leszna dokonał blokady kont gminnych i zajęcia 2,7 mln zł. Obecnie Gmina Szprotawa czeka na uprawomocnienie wyroku, kiedy to nastąpi, zwróci się do komornika o zwrot kwoty zajętej nieprawnie wraz z odsetkami.

W kolejce na rozstrzygnięcie czekają trzy skargi, jakie gmina złożyła na działanie komornika. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminów rozpraw.

W toku jest również postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha osobiście interweniował w tej sprawie. Minister postanowił złożyć wniosek najdalej idący, tj. o wydalenie komornika ze służby. W październiku odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na którym stawił się komornik. Następne posiedzenie wyznaczone jest na listopad. Równolegle trwa w tej sprawie postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szprotawie

Zaledwie kilka tygodni i Szprotawa będzie miała nową sieć kanalizacji sanitarnej. Już blisko 9 tys. mieszkańców Szprotawy odprowadza ścieki do nowej oczyszczalni ścieków. To ok. 70% osób planowanych do przyłączenia w ramach projektu.


KONTRAKT 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków – SZWiK
Zakończyły się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Skończono prace kanalizacyjne na ul. Parkowej. Część nawierzchni jest już odtworzona płytami ażurowymi. Tłuczeń posłużył do odtworzenia ulic: 9 Maja, Legnickiej, Kasprzaka, Powstańców Warszawskich, Czesława Miłosza, Kościelnej, Akacjowej, Legnickiej, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Krótkiej, Porzeczkowej oraz częściowo Paderewskiego, Wieniawskiego i Witosa. Obecnie wykonawca przygotowuje się do odbioru ul. Kościelnej, która została wyłożona ażurami. Dobiegają końca roboty budowlane na ul. Waryńskiego, część tej ulicy również została odtworzona ażurami. Trwają prace związane z remontem ul. 3 Maja. W trakcie odtwarzania jest również ul. Witosa. W najbliższych dniach wykonawca wyłoży asfalt na ulicach Buczka, Kwiatowej, 3 Maja i częściowo Parkowej. Do wykonania pozostały dwie przepompownie ścieków PS-4 i PS-5.

KONTRAKT 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne
Zakończono prace montażowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 2 ostatnie przepompownie ścieków w ul. Hanki Sawickiej i Wróblewskiego. Odtworzono nawierzchnie asfaltowe ul. Sobieskiego i Wolności. K. Mieszkańcy posesji przy ul. Sobieskiego i Hanki Sawickiej są sukcesywnie przyłączani do sieci kanalizacji sanitarnej. Do ostatecznego zakończenia kontraktu pozostały rozruch przepompowni ścieków i prace porządkowe.
Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 105 mln zł brutto, z czego wartość dofinansowania będzie wynosiła ponad 50 mln zł.

Nowoczesny pojazd zaparkuje w Szprotawie
 
Pojawił się nowy samochód w Szprotawie, który będzie służył do czyszczenia kanałów sanitarnych z osadów pościekowych. Samochód jest konieczny, aby nowa sieć działała prawidłowo.

W połowie grudnia Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Kielce dostarczyły do siedziby SZWiK Sp. z o.o. samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Pojazd został zakupiony w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Aglomeracji Szprotawa” (Kontrakt 19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Wartość zamówienia wyniosła 1.291.500,00 zł brutto.
Samochód niezbędny jest do udrażniania kanałów sanitarnych ze zbierających się osadów pościekowych. Zapewni prawidłową eksploatację nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome