DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


jesteś tutaj:
JRP > Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Cel i zakres projektu

Celem projektu jest uporządkowanie systemu wodno-ściekowego na terenie aglomeracji Szprotawa.

Zakres projektu obejmuje:


1. Budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 76,58 km na terenie szprotawskich osiedli: Chrobrego, Starówka, Osiedle Słoneczne i Iłowa Sowiny oraz Osiedla Piastowskie i Mały Puszczyków.

2. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie wraz z wykonaniem jednej studni na ujęciu wody podziemnej przy ulicy Kraszewskiego w Szprotawie o wydajności bieżącej: 340 m3/h; docelowej: 500 m3/h. Przebudowie ulegnie: proces napowietrzania wody, rurociągi ssawne doprowadzające napowietrzoną wodę do pomp II°, układ filtracji: hala filtrów Nr 2, instalacje sprężonego powietrza - pomieszczenie pomp II°, instalacje sieci zewnętrznych oraz nowych związanych z podłączeniem projektowanych obiektów. Ponadto zostaną zbudowane nowe obiekty: osadniki wód popłucznych, zbiorniki na wodę uzdatnioną 2 x 1000 m3, taśmowa prasa filtracyjna do suszenia odpadów ze stacją polielektrolitów i podajnikiem ślimakowym - całość zabudowana w kontenerze.

3. Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiechlicach o przepustowości bieżącej:

- projektowej Qśrd = 1000 m3/d jednak ze względu na wysoki doprowadzany ładunek zanieczyszczeń rzeczywista przepustowość jest ona równa około 350 m3/d,
- docelowej Qśrd = 2500 m3/d (RLM 37 500). W ramach przebudowy planuje się budowę nowych obiektów:
Obiekt nr N1- Studnia rewizyjna początkowa,
Obiekt nr N2 -Zbiornik retencyjny, przepompownia główna, zbiornik ścieków dowożonych,
Obiekt nr N3- Stacja odbioru ścieków dowożonych,
Obiekt nr N4 - Reaktor biologiczny złożony w każdym z 2 ciągów z:
 • N4/1 komory predenitryfikacji
 • N4/2 komory defosfatacji
 •  N4/3 komory denitryfikacji
 • N4/4 komory nitryfikacji
 • N4/5 komory odtleniania
 • N4/6 komory tlenowej stabilizacji osadu,
Obiekt nr N5 - Osadniki wtórne,
Obiekt nr N6 - Stacja odwadniania osadu, pompy osadu, higienizacja,
Obiekt nr N7 - Stacja PIX’u i PAX’u,
Obiekt nr N8 - Budynek techniczny z oczyszczalnią mechaniczną, stacją dmuchaw i agregatem prądotwórczym,
Obiekt nr N9 - Budynek socjalny z kotłownią gazową,
Obiekt nr N10 - Przepompownia ścieków oczyszczonych z pkt pomiarowym P1,
Obiekt nr N11 - Plac umocniony z wiatą,
Obiekt nr N12 - Biofiltr,
Obiekt nr N13 - Wylot do cieku Kościuszko z pkt pomiarowym P2,
Obiekt nr N14 - Wylot do rzeki Bóbr.

Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-251/10-00 zawartej w dniu 20 sierpnia 2010r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach działania I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu kształtuje się na poziomie 105.664.825,53 zł brutto, z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 60.787.009,85 zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie większa niż 51.668.958,37 zł.
Źródłami finansowania projektu będą:  dotacja, środki własne Beneficjenta oraz Podmiotu Upoważnionego. Źródłami finansowania wkładu własnego Beneficjenta będą: dochody gminy, obligacje oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Źródłami finansowania wkładu własnego Podmiotu Upoważnionego będą dochody SZWiK Sp. z o.o., pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Korzyści z realizacji projektu:

Realizacja inwestycji umożliwi:
- podłączenie 12.051 osób do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2016 roku (w tym 3.450 nowo podłączonych),
- wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej o 75,15% i osiągnięcie poziomu 97,34%,
- zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska.
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome