DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu I-II kwartał 2015

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Prace budowlane w kolejnych dzielnicach miasta

Brygady zajmujące ulice Szprotawy pojawiły się przy budowie sieci kanalizacji na Osiedlu Piastowskim i Mały Puszczyków.

Zadanie realizowane jest na Kontrakcie 17 w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” od 27 listopada 2014 roku. Kontrakt prowadzony i finansowany jest przez podmiot upoważniony, na podstawie umowy współpracy zawartej 14.08.2014 r. pomiędzy Gminą a spółką Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Efektem postępujących prac w ciągu pierwszego miesiąca jest ok. 300 mb. sieci wykonanej w ulicach Ciszowskiej i 3 Maja.
Wykonawca prac P.P.H.U „Niewiadomski” z Międzyrzecza zakończył przygotowania organizacyjne przed 02.02.2015 r. W dniu 4 lutego br. oficjalnie rozpoczęły się prace budowlane. Planowany termin zakończenia zadań z ostatniego Kontraktu 17, przypada na koniec października 2015 roku. Do tego czasu, zgodnie z umową, zostanie wybudowane kolejne 19 km sieci kanalizacyjnej.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
Mamy większą dotację na budowę kanalizacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oficjalnie zatwierdził rozszerzony zakres projektu pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Dzięki temu możliwa jest budowa sieci kanalizacji na osiedlach Piastowskim i Mały Puszczyków. Burmistrz Józef Rubacha podpisał aneks do umowy w tej sprawie.
Aneks do zawartej w 2010 r. umowy o dofinansowanie został podpisany przez obie strony w WFOŚiGW w Zielonej Górze 11 marca 2015 r. Po kilku przetargach można było na nowo przeliczyć wartość projektu. Dzięki oszczędnościom zmniejszyła się całkowita wartość projektu z 106.907.707,76 zł na 105.326.422,16 zł. Ponadto Gmina otrzymała większą o 2.794.309,86 zł dotację. Analiza zadań zapisanych w projekcie i środków możliwych do wykorzystania, pozwoliła na nowo określić cele inwestycji. I tak, położonych zostanie 76,58 km rur kanalizacyjnych, a z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta więcej, bo 12 051, osób. Zmianie uległ również okres kwalifikowania wydatków z 30 czerwca 2015 r. na 31 grudnia 2015 r.
Rozszerzony zakres projektu realizowany jest w ramach Kontraktu 17. Prowadzeniem i finansowaniem tego kontraktu zajmują się Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Spółka wyłoniła wykonawcę robót w ubiegłym roku i podpisała umowę na wykonanie zadania. Prace budowlane rozpoczęły się na początku lutego br. w ulicach Ciszowskiej i 3 Maja. Będą prowadzone do końca października 2015 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Główne ulice w Szprotawie będą miały nową nawierzchnię

Już 70 proc. prac wykonały przedsiębiorstwa, które w Szprotawie budują kanalizację. Trwa porządkowanie najważniejszych ciągów komunikacyjnych.

Prace odtworzeniowe ulic Szprotawy wznowione zostały w kwietniu br. po uruchomieniu wytwórni mas bitumicznych. Jednocześnie do intensywnych prac przystąpili wykonawcy odpowiedzialni za budowę kanalizacji sanitarnej w mieście. Z końcem kwietnia nowe nawierzchnie uzyskały ulice: Przejazdowa, Kolejowa i odcinek ul. Kopernika, na której prace są kontynuowane. Za wykonanie tych prac odpowiedzialna jest firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. Firma aktualnie wykonuje odtworzenia ulic: Koszarowej, Chrobrego i Młynarskiej oraz prowadzi uzgodnienia w zakresie poważnej przebudowy ulicy Konopnickiej.

Ul. Konopnicka
Starostwo Powiatowe w Żaganiu, będące prawnym zarządcą ul. Konopnickiej w Szprotawie, w związku z jej fatalnym stanem, przygotowało plany jej naprawy. Jednak obszerny zakres prac i nakładów finansowych zmusił zarządcę do wystąpienia do Gminy Szprotawa o wsparcie. W dniu 16 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Szprotawy, Zarządcą Drogi i firmą ATA-Technik, na którym poruszono kwestię sposobu odtworzenia nawierzchni oraz dodatkowych prac związanych z modernizacją chodników i oświetlenia. Obecnie do tematu włączył się również Inżynier Kontraktu.

Ul. Zamkowa
Z kolei firma „Niewiadomski” z chwilą pojawienia się realnych możliwości prowadzenia prac, odtworzyła nawierzchnię ul. Zamkowej. Po znajdującej się tam „trylince” odtworzenie pierwotnych warstw konstrukcyjnych okazało się niemożliwe dlatego konieczne było położenie asfaltu. Wykonawca prowadzi również prace odtworzeniowe na ulicach H. Sawickiej i Orzeszkowej.

Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego wykonywane są prace na szprotawskich ulicach współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Mieszkańcy Szprotawy zainteresowani największą gminną inwestycją

Koniec budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami jest coraz bardziej wyczekiwany przez mieszkańców. Pytania o terminy zakończenia prac, sposób przyłączania i możliwości dokonywania zmian były najczęściej zadawane na stoisku wystawienniczym podczas tegorocznych Dni Szprotawy.

Budowa sieci kanalizacyjnej na tak dużą skalę wywołuje wiele uwag, pytań i wątpliwości mieszkańców. Prowadzone prace wiążą się z ogromnymi uciążliwościami dla szprotawian i kierowców przejeżdżających przez miasto. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt : „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” w dniach 13-14 czerwca 2015 r. udzielali mieszkańcom informacji oraz wręczali drobne gadżety promujące ekologię. Stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Rozmowom towarzyszyła zabawa i dużo pozytywnych emocji.
Wkrótce będzie można zapomnieć o rozkopanych drogach, błocie, objazdach i towarzyszących im zatorach w komunikacji. Rekompensatą będzie sprawnie działający system wodno-ściekowy.
Akcja informacyjno-promocyjna przeprowadzona podczas największego święta w mieście należała do udanych. Podkreślił to Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, który za aktywny udział w przygotowaniu stoiska promocyjnego największej w dziejach Szprotawy wodno-kanalizacyjnej inwestycji, podziękował pracownikom JRP.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Sprawna komunikacja w centrum miasta będzie przywrócona
– jest deklaracja wykonawcy

Burmistrz Józef Rubacha zorganizował spotkanie koordynacyjno – informacyjne z udziałem przedstawicieli firmy „ATA-TECHNIK” z Budzynia i Inżyniera Kontraktu. Rozmowy dotyczyły postępu prac, terminów odtworzenia nawierzchni. Omawiano także dokumentację powykonawcza oraz uwagi mieszkańców.

W związku z licznymi skargami mieszkańców burmistrz Józef Rubacha zwrócił szczególną uwagę na jak najszybsze porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zarówno w nawierzchni dróg, jak i terenów zielonych. Od wykonawcy Kontraktu 15 Burmistrz Szprotawy oczekuje wskazania terminów odtwarzania nawierzchni ulic: Katedralnej, Targowej, Młynarskiej, Sienkiewicza i B. Prusa.
Burmistrz Rubacha zwrócił jednocześnie uwagę na poprawę sposobu przełączania budynków do nowo wybudowanej sieci.
W tym najtrudniejszym okresie widać już koniec programu inwestycyjnego realizowanego w centralnym obszarze miasta. Wykonawca zadeklarował, że roboty zakończą się do 31 lipca 2015 r.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.


 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome