DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


jesteś tutaj:
Samorząd > Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Decyzje środowiskowe
Stan środowiska przyrodniczego Gminy Szprotawa
Usuwanie azbestu w Gminie Szprotawa
Edukacja ekologiczna
Waloryzacja dendrologiczna miasta Szprotawa
 
 
 

Zakończenie konsultacji społecznych dot. „Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa”

W dniach od 17.07.2014r do 7.08.2014r trwały konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa.
Do projektu niniejszego dokumentu w w/w terminie nie wniesiono żadnych uwag.

***

Konsultacje „Program ochrony środowiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa”


w terminie 21 dni tj.: w dniach od 17.07.2014r do 7.08.2014r.

Burmistrz Szprotawy , stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska.

Z projektem Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 45 w Szprotawie, pok. nr 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wszelkie uwagi prosimy kierować w w/w terminie:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67 – 300 Szprotawa;
 • ustnie do protokołu w w/w terminie w pok. nr 16 tut. Urzędu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ratusz@szprotawa.pl lub katana@szprotawa-um.pl
 • telefonicznie na nr 68 376 07 94 – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

***

Realizacja „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa na lata 2011 - 2032”


 
W 2011r został opracowany „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa na lata 2011 - 2032” przez firmę WGS84 Polska Sp. z o. o., z Warszawy na podstawie zawartej umowy za kwotę 26.568 zł. Sporządzenie programu zostało poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji terenowej budynków, na których znajduje się azbest. Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy Szprotawy znajduje się około 1.492 ton wyrobów zawierających azbest, głównie są to płyty azbestowe – cementowe stanowiące pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Na wykonanie programu uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w kwocie 21.254,40 zł. ( 80 % kosztów realizacji programu ). Program zakładał realizację zadania polegającego na demontażu i utylizacji azbestu w latach 2011 – 2012 w 5 %, w latach 2013 – 2022 – w 45 % i w latach 2023 – 2032 – w 50 %.
Na podstawie wykonanego programu w 2012r Gmina przystąpiła do realizacji zadania p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa”, na które uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 100 % poniesionych kosztów tj. 118.372 zł. Dachy wykonane z azbestu zostały usunięte z 36 nieruchomości prywatnych i 1 gminnej. Usunięto łącznie 186 ton azbestu, co stanowi 12,5 % azbestu znajdującego się na terenie całej gminy. Prace były realizowane latem 2012r przez firmę wyłonioną w przetargu – AM Trans Progres z Poznania.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% na zadanie polegające na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa, w 2013r przystąpiliśmy do kontynuacji zadania. Dachy wykonane z azbestu zostały usunięte z 31 nieruchomości. Usunięto łącznie 65 ton azbestu, za kwotę ok. 37 tys. zł. Prace były realizowane latem 2013r przez firmę wyłonioną w przetargu tj. Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Gostynina.
W 2014r również wystąpiła możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% na demontaż, transport i utylizację azbestu i dlatego też przystąpiliśmy po raz trzeci do realizacji zadania. Azbest został usunięty z 34 nieruchomości w ilości 52 ton. Prace były prowadzone w okresie letnim. Koszt zadania to ok. 25 tys. zł. Wykonawcą zadania była firma Ekologia Fair Play z Dębna.
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości jest bezpłatny dla mieszkańców.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% poniesionych kosztów na kontynuację zadania polegającego na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa, w 2015 r. po raz czwarty przystąpiliśmy do realizacji zadania.

Azbest został usunięty z 34 nieruchomości w ilości 82,51 ton. Prace były prowadzone w okresie letnim. Koszt zadania to 36 237,50 zł. Wykonawcą zadania była firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna.

Mieszkańców, którzy chcą usunąć azbest ze swoich nieruchomości, zapraszamy do złożenia wniosków w styczniu 2016r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Druk wniosku o usunięcie azbestu

Program do pobrania:
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa
Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szprotawa - mapa poglądowa
Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szprotawa - mapa szczegółowa


 

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel. +48 68 376 0794, fax: +48 68 376 22 20
e-mail: a.katan@szprotawa-um.pl

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome